Qui som?

QUI SOM?

Som un centre educatiu cristià i franciscà. Fundat el 1949 pels frares franciscans de Catalunya (OFM), el nostre és un col·legi d’iniciativa social, al servei de les famílies, obert a tothom i actiu dins la societat catalana. Concertat amb la Generalitat de Catalunya, oferim l’ensenyament en el segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

Què proposem?

Tenim la voluntat de formar persones capacitades per enfrontar-se als reptes de la societat, responsables dels seus actes i compromeses amb la realitat que les envolta. És per això que fomentem una educació basada en el treball de la dimensió acadèmica, social i humana dels nostres alumnes, sempre guiats pels valors de Sant Francesc d’Assís

Amb qui comptem?

La Comunitat Educativa del Col·legi Sant Francesc està formada per totes aquelles persones que col·laboren en la tasca educativa. Totes hi són cridades a una participació responsable i activa, en l’àmbit de les pròpies funcions. Per tant,

Els professors i personal no docent es comprometen a construir la comunitat educativa, essent bons ensenyants i educadors i promovent la col·laboració dels altres membres.

Els pares i mares, conscients de la pròpia responsabilitat, han de crear un ambient familiar que asseguri l’educació integral, tot participant en l’orientació i marxa del centre.

Els alumnes, protagonistes de la seva educació, participen de manera gradual i responsable en la vida del centre.

Amb quin estil?

La Pau, la Responsabilitat, l’Esforç, la Germanor, l’Alegria i el Respecte són els valors que inspiren la feina diària de tota la comunitat educativa. Amb aquesta voluntat, la nostra línia pedagògica es fonamenta en la millora contínua del procés d'ensenyament-aprenentatge, la utilització constant de la raó i el diàleg, l’acompanyament personalitzat de l’alumne en el seu procés maduratiu, una visió realista de la vida i la valoració de l’esforç i el treball.

LA NOSTRA VISIÓ:

  Volem ser referent a la zona sud de Sabadell com a centre que potencia

 • La millora contínua del procés d’ensenyament-aprenentatge, treballant amb noves metodologies i integrant les noves tecnologies per tal d'afavorir bons resultats acadèmics.
 • L’esport i els hàbits saludables entre els alumnes i les seves famílies perquè gaudeixin d’un estat òptim de benestar i equilibri personal.
 • Els canals de comunicació efectiva entre els diferents sectors de la comunitat educativa i del centre amb el seu entorn, amb la millora de les nostres plataformes digitals.

LA NOSTRA MISSIÓ:

Som un centre educatiu cristià i franciscà obert a tothom, dins la societat catalana. Tenim la vocació de formar persones a nivell acadèmic i humà. Per això, ens adrecem als nostres alumnes i a les seves famílies.

ELS NOSTRES VALORS:

Aquests són els valors que inspiren la feina diària de tota la comunitat educativa:

 • Pau: Com a camí per a esdevenir persones de bé.
 • Responsabilitat: En la implicació diària en tot allò que fem.
 • Esforç: En la superació de les dificultats per assolir l’èxit.
 • Germanor: Com a estil propi de relació entre les persones.
 • Alegria: Com a actitud positiva davant la vida.
 • Respecte: Com a mitjà per aconseguir una societat més sostenible.

QUÈ OFERIM A LA NOSTRA ESCOLA?


A nivell pedagògic:

 • Un tracte familiar
 • Al ser una escola on tenim totes les etapes educatives obligatòries, des de P3 fins a 4t ESO, oferim un tracte familiar entre els alumnes, professors i pares. Els alumnes s’integren fàcilment a l’escola perquè generem un clima proper i de confiança, on els alumnes es coneixen entre ells i tenen relació amb tots els professors i professores.

 • Servei Psicopedagògic (Departament d’orientació)
 • Disposem d’un servei de suport a alumnes i a pares per resoldre dificultats relacionades amb el procés d’aprenentatge, d’adaptació o de relació amb els companys. L’equip psicopedagògic està format per dos professionals, un mestre llicenciat en psicopedagogia i una mestra logopeda i pedagoga.

 • Atenció a la diversitat
 • El centre atén les necessitats educatives dels seus alumnes, oferint tant un reforç individual com grups reduïts de reforç de les àrees instrumentals per aquells alumnes que ho necessitin.

 • Substitucions dels professorat
 • Disposem d’una plantilla fixa de substituts perquè els alumnes puguin seguir les classes amb normalitat en cas que el professor o la professora titular no pugui assistir a l’escola, de manera que els alumnes estan sempre atesos i no perden hores de classe.

X
AVÍS!!
Subscriu-te al nostre web

Dóna'ns la teva adreça de correu electrònic i cada vegada que escrivim alguna cosa sobre assignacions, tasques, exàmens, esdeveniments, etc, rebrà un correu electrònic amb la informació.

Escriu el teu correu electrònic i estigues al tant de les coses,

Subscriu-te! es molt important per nosaltres

En subscriure rebrà un email de confirmació que ha d'acceptar per quedar subscrit correctament.

Join 2.364 other subscribers

Franciscans Sabadell

Subscriu-te!