Educació secundària

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

L' Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa educativa que s’estructura en quatre cursos , dels 12 als 16 anys.

 • Proporciona la formació necessària per a prosseguir estudis tant de Batxillerat com de Formació Professional de grau mitjà.
 • Facilita la incorporació al món laboral.
 • A aquests estudis s'hi accedeix després d'haver cursat l'educació primària.
 • Es fa en quatre cursos dividits en dos cicles, un primer cicle de tres cursos, i un segon cicle d'un curs.
 • Aquests estudis s'organitzen d'acord amb els principis de l'educació en comú i l'atenció a la diversitat de l'alumnat, i dóna una atenció especial a l'orientació educativa i professional.
 • La seva finalitat és que l'alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura: humanístics, científics i tecnològics; desenvolupar i consolidar hàbits d'estudi i de treball; preparar per la incorporació a estudis posteriors o l'inserció laboral; formar a tothom per a l'exercici dels seus drets i obligacions a la vida com a ciutadans.
 • L'avaluació de l'Educació Secundària Obligatòria és contínua, formativa i integradora. Es pot promocionar d'un curs a l'altre quan existeix una avaluació positiva a totes les assignatures o negativa en un màxim de dues assignatures.
 • Al finalitzar aquests estudis s'obté la titulació de: graduat o graduada en educació secundària obligatòria.
 • Què fem ?

 • Nous agrupaments: El nostre col.legi disposa de dues línies de secundària obligatòria. Els grups són de nova creació i s'hi barregen tants els alumnes acabats d'incorporar al col.legi com els alumnes que han cursat la primària al col.legi.
 • Horari de matí i tarda: L 'alumnat de tota l'Eso té activitat lectiva quatre tardes a la setmana.
 • Acció tutorial, educació emocional i educació per a la salut.
 • Seguiment acadèmic individualitzat: Al llarg del curs, les famílies reben informació sobre l'evolució acadèmica de l'alumne en cadasquna de les matèries. L'informe trimestral afegeix l'avaluació, des de les diferents àrees, de les actituds i habilitats.
 • Desdoblament per nivell competencial de matemàtiques i anglès: Existència de grups flexibles segons nivells per atendre a la diversitat, desdoblament de la matèria en grups reduïts i dedicació de més hores de les reglamentàries per al seu aprenentatge.
 • Grups reduïts de conversa en anglès.
 • Educar en estreta col·laboració amb les famílies: A les classes de tutoria i a les reunions amb els pares treballem conjuntament perquè hi hagi una bona comunicació i coordinació entre els adolescents, el seu entorn familiar i nosaltres. Que tots ens coneguem, que hi hagi confiança i un rigurós control d’assistència facilita molt aquest aspecte.
 • comunitaris a 3ESO
 • Vuit optatives a escollir a 4ESO(Filosofia, Economía, Biologia i Geologia, Ciències Aplicades , Francès, Plàstica, Física i Química)
 • Oferta segona llengua estrangera : Francès
 • Projecte Assisi: activitas en anglès amb els alumnes amb el nostre gos ASSISI.
 • Excel.lent preparació pels estudis postobligatoris ( Batxillerat i CFGM).

 • COM S’ESTRUCTURA L’ESO?

   L’ESO s’estructura en àrees de coneixement i de cada àrea se n’ha de cursar un determinat nombre de matèries. Hi ha diferents classes de matèries:

  • Matèries comunes:
  • són les que cursa tot l’alumnat perquè tots i totes obtinguin uns coneixements bàsics similars. Es realitzen durant tot el curs amb una durada setmanal de 3h, 2h o bé 1h, depenent de la matèria.

  • Matèries optatives:
  • són les que ofereix el centre. En el nostre centre els alumnes són orientats pels tutors i tutores a fi que escolleixin les optatives que més s’adaptin a les seves necessitats. Cada alumna i alumne farà dues optatives semestrals de 2h setmanals. A quart curs els alumnes cursaran tres optatives anuals de 3h setmanals cadascuna.

  • Treballs de síntesi:
  • l’alumnat ha de fer un treball de síntesi a cadascun dels tres primers cursos de l’etapa, on es treballen els continguts de diferents matèries. A la nostra escola aquest treball es realitza durant el mes de juny. A quart curs els alumnes han de fer un Projecte de recerca, que es treballarà durant tot el curs.

  • Matèries complementàries:
  • només les ofereixen els centres concertats, poden ser una ampliació de coneixements d’alguna matèria o bé una iniciació a algun tema.

  X
  AVÍS!!
  Subscriu-te al nostre web

  Dóna'ns la teva adreça de correu electrònic i cada vegada que escrivim alguna cosa sobre assignacions, tasques, exàmens, esdeveniments, etc, rebrà un correu electrònic amb la informació.

  Escriu el teu correu electrònic i estigues al tant de les coses,

  Subscriu-te! es molt important per nosaltres

  En subscriure rebrà un email de confirmació que ha d'acceptar per quedar subscrit correctament.

  Join 2.364 other subscribers

  Franciscans Sabadell

  Subscriu-te!