COM HAS DE FER LA PREINSCRIPCIÓ?

11.05.2020
|
0 Comments
|

NOVETAT: Apart del telèfon i el correu electrònic s’ha creat un accés via online per demanar cita prèvia: https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Oblig,08024546

Modalitat TELEMÀTICA

 • A partir del 13 de maig i fins el 22 de maig de forma telemàtica a través del portal preinscripcio.gencat.cat.
 • IMPORTANT: un cop feu l’inscripció online, heu de generar el resguard i fer l’enviament a l’adreça a8024546@xtec.cat i una vegada rebut pel centre us farem una confirmació de l’enviament.
 • S’ha d’enviar la documentació necessària escanejada o fotografiada al correu electrònic o bústia electrònica del centre demanat en primera opció juntament amb el resguard que us generarà l’aplicació telemàtica a (a8024546@xtec.cat )

 Modalitat PRESENCIAL

 • Del 19 al 22 de maig de manera presencial amb cita prèvia. Per demanar cita prèvia cal trucar al 937104008  , enviar un mail a preinscripcions@santfrancesc.cat o cita prèvia online: https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Oblig,08024546
 •  L’horari d’atenció telefònica serà de 10h a 12h  de dilluns a divendres.
 • L’horari de recepció de preinscripcions a l’escola serà de 9.30 a 13h. Si només podeu venir presencialment a l’escola a la tarda  , si us plau, truqueu al número de telèfon del punt anterior i mirarem de trobar una franja horària que us pugui anar bé.
 • Durant el període de preinscripció seguirem les mesures de seguretat previstes per les autoritats sanitàries.
 • Cal tenir en compte que per lliurar la PREINSCRIPCIÓ cal només una persona, amb guants i mascareta, i NO ES POT VISITAR L’ESCOLA FÍSICAMENT.

    DOCUMENTACIÓ

 • Us adjuntem la sol·licitud, juntament amb l’autorització del tractament de dades i la informació de la documentació que cal presentar.

SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ CURS 20-21

Documentació que cal presentar

 • SI NO PODEU PORTAR FOTOCÒPIA, PORTEU ELS ORIGINALS I NOSALTRES FAREM L’ESCANEIG
 • Formulari de sol·licitud degudament complimentat (us el facilitem en document adjunt).
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI del pare i mare sol·licitants o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega de la persona sol·licitant no coincideix amb el del DNI, o amb el de la targeta de residència on consta el NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).
 • Els que inscriviu el vostre fill/a a un curs diferent a P3, és necessari que demaneu al centre actual l’identificador de l’alumne/a al RALC.
 • Disposem dels formularis impresos al centre per poder omplir-los en el mateix moment.

MOLT IMPORTANT per poder omplir la sol·licitud.

Comentaris

Comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

X